AÇIK KAYNAK KODLU CBS EĞİTİMLERİ

Kurum, kuruluş veya şahıslara yönelik olarak açık kaynak kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik eğitimler verilmektedir. Eğitim programımız özellikle açık kaynak kodlu QGIS eğitimine yönelik olarak ister uzaktan, ister grup halinde eğitimler şeklinde hazırlanmıştır. Kurumsal olarak hazırlanan eğitimler, katılımcıların ilgi alanlarına ve görevlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Meslek grupları bazında özele inilerek, jeoloji, maden, tarım, şehir ve bölge planlama, idari yönetimler vb. gibi farklı gruplara yönelik olarak hazırlanan eğitim programımızın sonunda katılım ve başarı belgeleri katılımcılara sunulmaktadır. Genel Eğitim programımıza ait içerik aşağıda yer almaktadır:

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Temel Kavramlar
  • CBS Yazılımları ve QGIS Yazılımı
  • CBS Ortamında Harita ve Koordinat Bilgisi
  • Veri ve Veri Tabanı Kavramları
  • Coğrafi Verilerin Modellenmesi, Sorgulanması ve Analizler
  • QGIS Ana Menü, Araç Çubukları (Uygulama)
  • QGIS Ayarlar Menüsü (Uygulama)
  • QGIS Eklentiler Menüsü (Uygulama)
  • QGIS Katmanlar ve Katman Özellikleri (Uygulama)
  • QGIS Katman Özellikleri (Uygulama)
  • Vektör Veri Oluşturma (Uygulama)
  • Tablodan Vektör Veri Oluşturma (Uygulama)
  • Öznitelik Tablosu ve Sorgulamalar (Uygulama)
  • Vektör Veri Oluşturma ve Düzenleme (Uygulama)
  • Vektör-Veri Yönetimi
  • Raster Veri – Koordinatlandırma (Uygulama)
  • Raster Veri – Sayısallaştırma (Uygulama)
  • Raster Veriden, Vektör Veri dönüşümü (Uygulama)
   • Bu eğitimlerin en önemli bölümünü kurumsal verilerin CBS ortamına aktarılması ve veri tabanlarının oluşturulması oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak;

    • Kurumsal Verilerin Koordinatlandırılması (Uygulama)
    • Kurumsal Verilerin Sayısallaştırılması (Uygulama)
    • Kurumsal Veri Tabanlarının Oluşturulması (Uygulama)
    • Kurumsal Verilerin Analizi (Uygulama)

    Ayrıca;

    Uzman kadromuz yönetiminde Kurumların kendi verileri ile katılımcılara grup projesi uygulanmasına yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. Bunun yanı sıra, elde edilen bireysel kazanımlara göre katılımcılara başarı veya katılımcı sertifikası verilmektedir.

    Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın…..

   Share This