coğrafi bilgi sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), dünya üzerinde her türlü bilginin konuma dayalı olarak bilgisayar/elektronik ortama sayısal olarak aktarılabildiği, bu bilgilerin birbirleri ile sosyal, ekonomik, çevresel vb. gibi ilişkilendirilerek veri tabanına dönüştürüldüğü bir sistemdir. Sistem verilerin belirli standartlarda toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel ve yöntem bütünüdür.

TIME DATA PORTAL;

MC-TEK Teknoloji tarafından geliştirilen Time Data Portal açık kaynak kodlu bir CBS Portalıdır. Açık kaynak kodlu yazılım olması nedeniyle, üzerinde her türlü CBS uygulaması geliştirilebilir.

Time Data Portal Özellikleri;

 

 • Sınırsız sayıda nokta, alan, poligon şeklinde yeni katmanlar eklenebilir,

 • CBS uygulamalarında olduğu gibi; ekleme, sorgulama, çapraz sorgulama ve kolon analizleri yapılabilir,

 • Detaylı yetkilendirme seçenekleri bulunmaktadır,

 • Tematik haritalar oluşturulabilmektedir.

 • Stil yönetimi ile kendi sembollerinizi yaratabilirsiniz,

 • İşlem Denetimi (Onay mekanizması) bulunmaktadır,

 • Mesafe ve alan ölçümleri yapılabilmektedir,

 • Etrafımda ne var sorgusu yapılabilmektedir,

 • HERE Adres sorgulama özelliği,

 • Önemli nokta sorgulama özelliği,

 • Open source (açık kaynak) özelliği ile kurumsal özellikler yazılıma aktarılmaktadır,

 • İstenilen bilgilerin raporlanması ve Dashboard üzerinden her türlü istatistik bilgilerinin grafiksel olarak çıkarılması.

 • Htlm 5, EXT JS 6, Open Layers, PostgreSQL, PostGIS, WMS, WFS özellikleri,

Sayısallaştırma ve Veri Tabanı Entegrasyonu

Coğrafi Bilgi Sisteminin en önemli yapı taşı veridir. Sayısallaştırma veri elde etmenin en önemli yoludur. Harita, belge, form, tablo, çeşitli analiz sonuçları vb. gibi kağıt ortamında bulunan veriler, belirlenmiş standartlarında CBS ortamında koordinatlandırılarak birbirleri ile ilişkilendirilmesi işlemidir. Kamu kurumları ve özel sektörün en önemli sorunlarında biri olan kağıt ortamında bulunan veriye CBS ortamında kolaylıkla ulaşılabilirliği sağlanmaktadır.

 •  
Share This