YER BİLİMLERİ

(JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ)

UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

Jeoloji biliminde yersel olarak tespit edilebilecek olan birçok veri, uzaktan algılama yöntemleri ve analizleri ile geniş alanlarda tespit edilebilmektedir. Jeolojik uzaktan algılama arazi gözlemlerini tamamlayıcı bir veri toplama ve haritalama yöntemidir.

Bu amaçla, MCTEK Teknoloji tarafından geliştirilen uzaktan algılama algoritmaları ve analizleri ile jeolojik uzaktan algılama çalışmaları ve projeleri desteklenmekte ve hedef sahalar tespit edilmektedir.

  • Çizgisellikler ve yapısal özelliklerin tespiti,
  • Mineral haritalarının oluşturulması,
  • Yüzey Sıcaklı Dağılım Haritalarının oluşturulması,
  • Sayısal Yükseklik Modellerinin oluşturulması,
  • Litolojik haritaların oluşturulması,
  • Stereoskopik ve 3 Boyutlu görüntülerin oluşturulması,
  • Hidrojeolojik haritaların oluşturulması,
  • Havza modellemesi,
  • Yersel değişimlerin tespiti (maden alanları, yerleşim alanları, kıyı çizgisi vb. gibi)

Share This