METALİK MADEN, ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ve jeotermal alanlarının uzaktan algılama yöntemleri ile tespiti

Metalik madenlerin, endüstriyel hammaddelerin ve jeotermal alanların aranmasına yönelik geliştirilmiş birçok uzaktan algılama algoritmaları ile maden sektörüne hizmetler verilmektedir. Bu amaçla, yersel olarak yapılacak çalışmalara destek vermek ve hedef alanların tespit edilerek, arazide harcanacak zamansal ve maddi kayıpları en aza indirmek amacıyla uzaktan algılama çalışmaları geliştirilmiştir.

Uzaktan algılama görüntüleri, metalik maden, endüstriyel hammadde ve jeotermal arama faaliyetleri için geliştirilen yöntemler;

  • Alterasyon ve hidrotermal mineralin haritalanması,
  • Ayrıntılı litolojik haritalama,
  • Stereoskopik görüntü analizi ve fotojeolojik çalışmalar (jeolojik yapıların analizi),
  • Yüzey sıcaklık dağılım haritalarının oluşturulması,
  • Maden alanlarındaki zamana dayalı değişimlerin tespiti,
  • Maden alanlarında yaşanan çevre kirliliğinin tespiti.
Share This