Sayısallaştırma, her türlü harita ve kağıt ortamındaki vektör verilerin bilgisayar ortamına aktarımıdır.

Her ölçekteki belgenin scannerdan taratılarak, gerekiyorsa Yerel koordinat sistemi dönüşümünün yapılarak ülke koordinat sistemine uygun halde koordinatlandırılıp dijital ortama aktarılmasını sağlar

Sayısallaştırmanın temel amacı bilgiye erişimi kolaylaştırmaktır. Eski arşivlerde günlerinizi harcayıp ulaşabileceğiniz ve toplayabileceğiniz bilgiye saniyeler içerisinde ulaşmanızı ve zamandan çok büyük ölçüde faydalanmanızı sağlar.

Eski arşivlerinizin kaybolma, yıpranma, yırtılma vb.. olaylardan başına gelebilecek her türlü sıkıntının da önüne geçilmiş olur.

Share This