AĞAÇ, OTLAK VE SULAK ALANLARIN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE TESPİTİ

 

 

 

Uzaktan algılama algoritma ve analizleri sonucunda yersel olarak ağaçlık alanlar, sulak alanlar ve otlak alanlar diğer alanlardan ayırt edilebilmektedir. Bu amaçla, MCTEK Teknoloji tarafından geliştirilen uzaktan algılama yöntemleri ile ağaçlık alanlar ayrılarak, bu alanların yüzölçümleri bulunabilmektedir. Farklı uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak elde edilen verilerden, iğne ve yayvan yapraklı ağaç toplulukları tespit edilebilmektedir.

Share This