SAYISALLAŞTIRMA VE VERİTABANI ENTEGRASYONU

Coğrafi Bilgi Sisteminin en önemli yapı taşı veridir. Sayısallaştırma veri elde etmenin en önemli yoludur. Harita, belge, form, tablo, çeşitli analiz sonuçları vb. gibi kağıt ortamında bulunan veriler, belirlenmiş standartlarında CBS ortamında koordinatlandırılarak birbirleri ile ilişkilendirilmesi işlemidir. Kamu kurumları ve özel sektörün en önemli sorunlarında biri olan kağıt ortamında bulunan veriye CBS ortamında kolaylıkla ulaşılabilirliği sağlanmaktadır.

    1. Veri hazırlama: Sahadan kağıt (harita gibi) veya dijital ortamda (tablo, şekil, GPS ölçümleri gibi) toplanan konumsal verilerin CBS ortamına aktarılması.
    2. Veri analizi: CBS ortamına aktarılan verilerin, birlikte kullanılarak ilişkilendirilmesi sonucunda yeni verilerin oluşturulması anlamlaştırılması için yapılan analizler.
    3. Veri sunumu ve paylaşımı: CBS ortamındaki veriler ile birlikte, analizler sonucu oluşturulan yeni verilerin kurum içi veya kurum dışındaki kullanıcılara sunulması ve verilerin paylaşılması.
    Share This