KARBON AYAK İZİNİN İZLENMESİ

Uzaktan Algılama, yeryüzünde bulunan herhangi bir objeye fiziksel bir temas olmadan uydu, uçak veya İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yerleştirilen farklı algılayıcılardan elde edilen sayısal görüntü ve verilerin analizi ile insan gözünün fark edebildiği objeler haline getirerek, objeler hakkında bilgi edinilmesini sağlayan bir sistemdir. Uzaktan algılama, Coğrafi bilgi sistemlerinin veri toplama işlemi için en önemli bileşenini oluşturmaktadır.

Kullanım Alanları:

Çevre Kirliliğinin Belirlenmesi,

Arazi Örtüsü ve Kullanımı,

Tarımsal Uygulamalar,

Orman Uygulamaları,

Yer Bilimleri ve Maden Aramacılığı,

Kentsel ve Bölgesel Planlama,

Arkeolojik Uygulamalar,

Haritacılık Uygulamaları,

Ulaşım Uygulamaları,

vb. gibi, neredeyse tüm sektörel yelpazede kullanım alanına sahiptir.

 

Uzaktan algılama analizleri ile elde edilen milyonlarca farklı veri, birbirleri ile coğrafi bilgi sistemleri ortamında ilişkilendirilerek büyük veri, makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay zekâ gibi Bilgi Teknolojilerine dönüşümü sağlanmaktadır.

Share This