cografi bilgi sistemleri NEDİR?

 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), dünya üzerinde her türlü bilginin konuma dayalı olarak bilgisayar/elektronik ortama sayısal olarak aktarılabildiği, bu bilgilerin birbirleri ile sosyal, ekonomik, çevresel vb. gibi ilişkilendirilerek veri tabanına dönüştürüldüğü bir sistemdir. Sistem verilerin belirli standartlarda toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel ve yöntem bütünüdür.

Günlük yaşamımızda herkes tarafından kullanılan Google Earth, Google Haritalar gibi uygulamalar aslında birer CBS uygulamasıdır. Bu uygulamalar sayesinde konuma bağlı adres sorgulamaları, konuma bağlı trafik bilgileri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok veriye ulaşabilmekte ve yönetebilmekteyiz.

    Coğrafi Bilgi Sistemleri, yukarıda da belirtildiği gibi yeryüzünde ister doğal, isterse insan eli ile yapılmış tüm bileşenleri bilgisayar ortamında bir araya getirilerek, 2 ve 3 boyutlu sanal bir dünyada, insanların ihtiyaçlarını en kısa sürede, en az hata ile karşılamalarını sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

      Share This