UZAKTAN ALGILAMA 

Uzaktan Algılama, yeryüzünde bulunan herhangi bir objeye fiziksel bir temas olmadan uydu, uçak veya İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yerleştirilen farklı algılayıcılardan elde edilen sayısal görüntü ve verilerin analizi ile insan gözünün fark edebildiği objeler hakkında bilgi edinilmesini sağlayan bir sistemdir. Uzaktan algılama, CBS’nin veri toplama işlemi için en önemli bileşenini oluşturmaktadır.

 • Kullanım Alanları:

 • Çevre Kirliliğinin Belirlenmesi,

 • Arazi Örtüsü ve Kullanımı,

 • Tarımsal Uygulamalar,

 • Orman Uygulamaları,

 • Yer Bilimleri ve Maden Aramacılığı,

 • Kentsel ve Bölgesel Planlama,

 • Arkeolojik Uygulamalar,

 • Haritacılık Uygulamaları,

 • Ulaşım Uygulamaları,

 • vb. gibi, neredeyse tüm sektörel yelpazede kullanım alanına sahiptir.

Uzaktan algılama analizleri ile elde edilen milyonlarca farklı veri, birbirleri ile ilişkilendirilerek büyük veri, makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay zekâ gibi Bilgi Teknolojilerine dönüşümü sağlanmaktadır.

MCTEK Teknoloji tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu yarı otomatik ve otomatik makine öğrenimi ve yapay zekaya yönelik CBS analizleri ile büyük veriler işlenebilmekte ve farklı sektörlerin uzaktan algılama çalışmalarına entegre edilebilecek çözümler geliştirilmektedir.

 

Tarımsal Uzaktan Algılama

Günümüzde, uzaktan algılama çalışmaları sayesinde, tarımsal alanların yıl içinde kısa periyodlarda sürekli olarak izlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaçla, MCTEK Teknoloji tarafından geliştirilen uzaktan algılama yöntemleri ile geleneksel tarım yöntemleri yerine, tarım arazilerinize yönelik iş akışınızı geliştiren ve mahsullerinizi gerçek zamanlı olarak analiz edebilen ve yönetim kolaylığı sağlayan çözümler sunulmaktadır.

 • Tarımsal ürün rekolte tahmini

 • Tarımsal ürün deseni ve alansal tespiti

 • Bitkilerdeki hastalıkların tespiti ve sağlıklı ürün yetiştiriciliği,

 • Sözleşmeli tarım uygulamaları,

 • Bitkilerin su ihtiyacının tespiti,

 • Topraktaki sıcaklık ve nem oranının tespiti,

 • Tarımsal ürün çeşitliliğinin ve ayrımının yapılması,

 • Gerekli görülen alanlar için ilaçlama ve gübreleme gibi erken müdahalelerin yapılması,

 • Tarımsal ürünlerin planlanması ve yönetimi,

 • Kaçak tarım ürünü ve alanlarının tespiti,

 

Yer Bilimleri (Jeoloji ve Hidrojeoloji) Uzaktan Algılama Uygulamaları

Jeoloji biliminde yersel olarak tespit edilebilecek olan birçok veri, geniş alanlarda tespit edilebilmektedir. Jeolojik uzaktan algılama arazi gözlemlerini tamamlayıcı bir veri toplama ve haritalama yöntemidir.

Bu amaçla, MCTEK Teknoloji tarafından geliştirilen uzaktan algılama algoritmaları ve analizleri ile jeolojik uzaktan algılama çalışmaları ve projeleri desteklenmekte ve hedef sahalar tespit edilmektedir.

 • Çizgisellikler ve yapısal özelliklerin tespiti,

 • Mineral haritalarının oluşturulması,

 • Yüzey Sıcaklı Dağılım Haritalarının oluşturulması,

 • Sayısal Yükseklik Modellerinin oluşturulması,

 • Litolojik haritaların oluşturulması,

 • Stereoskopik ve 3 Boyutlu görüntülerin oluşturulması,

 • Hidrojeolojik haritaların oluşturulması,

 • Havza modellemesi,

 • Yersel değişimlerin tespiti (maden alanları, yerleşim alanları, kıyı çizgisi vb. gibi)

 

Metalik Maden, Endüstriyel Hammadde ve Jeotermal Arama

Metalik madenlerin, endüstriyel hammaddelerin ve jeotermal alanların aranmasına yönelik geliştirilmiş birçok uzaktan algılama algoritmaları ile maden sektörüne hizmetler verilmektedir. Bu amaçla, yersel olarak yapılacak çalışmalara destek vermek ve hedef alanların tespit edilerek, arazide harcanacak zamansal ve maddi kayıpları en aza indirmek amacıyla uzaktan algılama çalışmaları geliştirilmiştir.

Uzaktan algılama görüntüleri, metalik maden, endüstriyel hammadde ve jeotermal arama faaliyetleri için geliştirilen yöntemler;

 • Alterasyon ve hidrotermal mineralin haritalanması,

 • Ayrıntılı litolojik haritalama,

 • Stereoskopik görüntü analizi ve fotojeolojik çalışmalar (jeolojik yapıların analizi),

 • Yüzey sıcaklık dağılım haritalarının oluşturulması,

 • Maden alanlarındaki zamana dayalı değişimlerin tespiti,

 • Maden alanlarında yaşanan çevre kirliliğinin tespiti ve erken müdehale.

 

Uzaktan Algılama Uygulamaları İHA ve Drone

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden MCTEK Teknoloji, uydu verilerinin yanı sıra IHA ve Drone’lardan elde edilen yüksek yersel (6 – 10 cm) ve yüksek spektral çözünürlüğe sahip (multispektral, hiperspektral) ve lidar verilerini de hassas uzaktan algılama analizleri gerçekleştirebilecek kabiliyete çalışmalar yürütmektedir.

Tarımsal alanların izlemesi, maden aramacılığı, doğal afetler, akıllı şehirler ve kentsel büyük veri işleme, deniz kirliliğinin izlenmesi, bitki örtüsü analizi vb. gibi birçok sektörlerde kullanıcılar için özelleştirilmiş uzaktan algılama ve veri işleme hizmetleri sağlanmaktadır.

Share This