• Patentli Kamera Sistemi
 • 5 metrede bir görüntü çekimi
 • 120 km/hr çekim hızı
 • Basit kamera montajı
 • Geometrik olarak doğru çekim
 • Ortalama konum doğruluğu < 10 cm
 • Sürülebilir tüm yollarda 5 m de bir görüntü çekimi
 • Büyük ölçekte sistem
 • Çekilen yolların üst üste binme olmadan otomatik olarak işlenmesi
 • Konum doğruluğu için optimizasyon
 • Resim işleme ve Kalite Kontrol
 • Resimden obje tanıma
 • parti veri katmanlarına entegrasyon»
 • Yorum ve raporların oluşturulması ve müşteri içeriğinin yüklenmesi
 • Veri den Bilgi ye erişim
 • Verilerin cloud yada server ortamında sunulması
 • Web ortamında 360 resimlerin görüntülenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi
 • API ile diğer yazılımlara entegrasyon
 • Görüntülere her zaman her ortamdan erişim
Share This